შეავსე განაცხადი

ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა, შეავსეთ და გამოგვიგზავნეთ ელ.ფოსტით: pfbf@pfbf.org

განაცხადის ფორმის შევსების სახელმძღვანელო

 

განცხადება საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ

"მშვიდობის ფონდის" ადმინისტრაციას

განმცხადებელი

  • იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელთა რაოდენობა 4-ზე მეტია, შეგიძლიათ თქვენ თავად დაამატოთ სავალდებულოდ შესავსები გრაფები. ასევე, შეგიძლიათ ამ პიროვნებებზე ინფორმაცია შეიტანოთ განაცხადის ბოლო გრაფაში (დამატებითი ინფორმაცია).
  • განაცხადის გაგზავნის შემთხვევაში განმცხადებელი ავტომატურად ეთანხმება საგრანტო პროგრამის პირობებს.